fbpx

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ODKURZACZY PIORĄCYCH

1. Definicje. Przez użyte w niniejszym Regulaminie słowa i wyrażenia należy rozumieć:
a. Najemca – osoba bądź firma, wynajmująca odkurzacz piorący Kärcher Puzzi 10/1
b. Umowa o wynajem – umowa wynajmu odkurzacza piorącego Kärcher Puzzi 10/1, zawarta pomiędzy Najemcą i Wynajmującym
c. Wynajmujący – D&B Partners S.C., NIP 1132647271, 03-426 Warszawa, ul. Stalowa 18/8.

2. Warunkiem wynajmu odkurzacza piorącego Kärcher Puzzi 10/1 jest podpisanie Umowy o wynajem. Najemca przed podpisaniem zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, na podstawie którego sporządzana jest Umowa o wynajem.

3. Najemca ma obowiązek dokładnie zapoznać się z dołączoną przez Wynajmującego instrukcją obsługi odkurzacza, aby wykluczyć uszkodzenie sprzętu, bądź pranych powierzchni. W razie wątpliwości, co do sposobu korzystania z odkurzacza Najemca zobowiązany jest skontaktować się z Wynajmującym.

4. Wynajmujący po podpisaniu Umowy o wynajem przeprowadzi skrócone szkolenie z obsługi wynajmowanego odkurzacza piorącego Kärcher Puzzi 10/1.

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na pranych powierzchniach oraz innych przedmiotach wyposażenia domowego Najemcy, wynikające podłączenia odkurzacza piorącego Kärcher Puzzi 10/1 niezgodnie z instrukcją oraz jego niewłaściwego użytkowania, a także nie wykonania testu na niewidocznej części pranej powierzchni.

6. Najemca ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia awarii wynajmowanego sprzętu. przeciwnym razie Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami naprawy.

7. Najemca zobowiązuje się do niedokonywania napraw na własną rękę. Zerwanie plomby skutkuje obciążeniem klienta kosztami w wysokości ceny odkurzacza brutto (3000,00 zł, słowanie trzy tysiące złotych).

8. Wynajmujący zobowiązuje się do dostarczenia sprawnego i czystego sprzętu.

9. Najemca po zakończeniu korzystania z odkurzacza ma obowiązek wyczyścić sprzęt. Oddanie niewyczyszczonego odkurzacza skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 20 zł.

10. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć oraz odebrać odkurzacz o wyznaczonej w o wynajem dacie i godzinie.

11. Istnieje możliwość przedłużenia czasu wynajmu, tylko po uprzednim kontakcie minimum godzinę przed upływem tegoż czasu. Najemca zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia czasu wynajmu odkurzacza.

 12.Cennik:

13.Ochrona danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Beata Cybulska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą D&B Partners, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stalowej 18/8, 03-426 Warszawa, NIP 5341455230, adres do korespondencji: ul. Augustowska 1 i / 2, Grodzisk Mazowiecki, email: biuro@wypozyczalniaodkurzaczy.com.
Informuję, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c oraz f RODO (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów) w celu zawarcia i realizacji umowy o wynajem i będą przechowywane prze okres rękojmi.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którym współpracujemy, na potrzeby świadczenia naszych usług: podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Mają Państwo prawo do:  dostępu do swoich danych, które przechowujemy  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych  przenoszenia danych  wniesienia sprzeciwu  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzeciw możecie Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres email: biuro@wypozyczalniaodkurzaczy.com lub listownie na adres do korespondencji Administratora Danych Osobowych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy.

Instrukcja prania odkurzaczem Karcher Puzzi 10/1

1. Podłącz wąż ssący do urządzenia.
2. Połącz wąż ssący z rękojeścią.
3. Wyjmij zbiornik na brudną wodę i napełnij go ciepłą wodą.
4. Odmierzoną wodę przelej do zbiornika na czystą wodę, znajdującego się w tylnej części urządzenia.
5. Do zbiornika wody czystej dodajemy środek chemiczny np. tabletkę RM 760 lub proszek RM 760 do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej
6. Zbiornik na brudną wodę umieszczamy w pierwotnym miejscu i zakrywamy przeźroczystą pokrywą.
7. Włączamy przycisk po prawej stronie, który umożliwi nam natrysk środka czyszczącego z pozycji rękojeści i zraszamy powierzchnię praną przyciskając przycisk na rękojeści ssawki. Następnie przez ok. 15min czekamy aż chemia zareaguje.
W tym czasie należy przetrzeć praną powierzchnię szczotką lub gąbką (zależnie od materiału).
8. Następnie włączamy oba przyciski i wykonujemy pranie zasadnicze. Naciskamy przycisk na rękojeści ssawki równocześnie przesuwając ssawkę po materiale do siebie. Pierzemy w zależności od stopnia zabrudzenia. Zwykle pierzemy 1 raz. Pranie można powtórzyć – jeśli zachodzi tak apotrzeba jeszcze 1 raz.
9. Po zakończeniu prania włączamy tylko lewy przycisk odkurzacza (ssanie) i odciągamy wodę ssawką z materiału. Materiał powinien być lekko wilgotny.
10. Gdy po wykonanej pracy w urządzeniu została pewna ilość roztworu, należy ją zassać, aby w urządzeniu nie zalegał środek chemiczny. W kolejnym kroku przepuszczamy przez urządzenie czystą wodę, aby w kanalikach naszego odkurzacza nie zalegała chemia. Zbiornik z brudną wodą wylewamy do ścieków.
11. Koniec prania – pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem Karcher Puzzi 10/1 powierzchnie, które maja zostać wyczyszczone, trzeba gruntownie odkurzyć i usunąć większe zanieczyszczenia.

Uwaga! Podczas samego odsysania odkurzaczem Karcher Puzzi 10/1 pompy wody muszą być bezwzględnie wyłączone. Praca pomp bez wody przez dłuższy czas prowadzi nieuchronnie do ich nieodwracalnego uszkodzenia oraz uszkodzenia układu sterującego.

Uwagi
1. Podczas cyklu odsysania nie włączamy prawego przycisku (natrysku) gdyż pompki pracowały by na sucho
co doprowadziłoby do ich zatarcia.
2. Przed każdym sporządzeniem roztworu proszku starannie myjemy uprzednio wiaderko po nieczystościach aby do obiegu pomp nie dostały się zanieczyszczenia.
3. Przed praniem należy zabezpieczyć elementy skórzane i drewniane tapicerki przed kontaktem z chemią. W razie zamoczenia przetrzeć szmatką do sucha.
4. 1 miarka proszku wystarcza na ok. 10 mkw. dywanów, wykładzin. Na kanapę potrzebne są 2 miarki. Na duży narożnik
3 miarki. Na samochód osobowy 2 miarki proszku.

Instrukcja obsługi odkurzacza piorącego

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Żyrardów, Sochaczew, Łowicz, Skierniewice

Pn. – Pt.  godz. 9.00 – 20.00 

Sob. godz. 9.00 – 14.00

Odbiór osobisty odkurzacza: Sochaczew lub Grodzisk Mazowiecki

Wypożyczalnia odkurzaczy piorących - obszar działalności

© Wypożyczalnia Odkurzaczy